Budowa obwodnicy Kamieńca Ząbkowickiego to jedno z najważniejszych zadań, którego realizacja poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców naszego miasta, ale też ułatwi przejazd przez gminę Kamieniec Ząbkowicki dużego ruchu tranzytowego.

W obrębie miasta planowany przebieg drogi zaczyna się na skrzyżowaniu ulicy z Ząbkowickiej z ul. Kłodzką, drugie na skrzyżowaniu ulic Paczkowskiej i Złotostockiej. Zainstalowane zostanie obustronne oświetlenie dróg wraz z odrębnym ciągiem rowerowym przy nowo projektowanej drodze oraz obustronnym odwodnieniem pasa drogowego. Na ul. Paczkowskiej wybudowany będzie parking dla autokarów, który zagwarantuje spokojnie obsłużenie zorganizowanego ruchu turystycznego. Całość drogi, jaka powstanie to 3,6 km.

Należy dodać, że samorząd Województwa Dolnośląskiego planuje kompleksową modernizację drogi wojewódzkiej 382 przebiegającej w naszej gminie od Kamieńca Ząbkowickiego przez Byczeń do sołectwa Chałupki. Wykonana będzie nowa nawierzchnia oraz infrastruktura towarzysząca. W połączeniu z pierwszym etapem obwodnicy Kamieńca Ząbkowickiego powstanie bezpieczny i komfortowy układ komunikacyjny. Cała droga łączy Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie i Paczków i jej przebudowa do olbrzymi projekt – podkreśla burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec i zachęca do obejrzenia video na ten temat.