Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 212/2022 z dnia 16.08.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 200, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 213/2022 z dnia 16.08.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Byczeń w granicach działki nr 319,stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 16.08.2022 r. do dnia 06.09.2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.