Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 200/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 72/4,
  • Zarządzeniem Nr 201/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.07.2022 roku do dnia 16.08.2022 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.