Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 04 lutego 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 506,
  • Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 04 lutego 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 514/1,
  • Zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 04 lutego 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Suszka w granicach działki nr 164/2,
  • Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 04 lutego 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17,
  • Zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 04 lutego 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 04.02.2022 roku do dnia 25.02.2022 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.