Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie wspierania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach – pliki *doc do pobrania: