Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS zapraszają na spotkanie dla Mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Spotkanie dotyczy opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku ciągu drogi krajowej nr 46″ wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych.

Z uwagi na aktualną sytuację spotkanie odbędzie w formule online przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji. Spotkanie rozpocznie się 21 stycznia 2022 r. o godz. 16:00

Link umożliwiający udział w spotkaniu oraz instrukcja dołączenia do spotkania do spotkania będą dostępne w dniu 21.01.2022 na stronie: www.dk46-obwodnicazlotegostoku.pl Podstawowe informacje dostępne na poniższej infografice.