W najbliższych miesiącach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, w imieniu której działa Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS – Projekt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będzie przeprowadzać konsultację z mieszkańcami gminy Kamieniec Ząbkowicki – w szczególności sołectwa Ożary.

Konsultacja dotyczyć ma przygotowywanej dokumentacji koncepcyjnej przebudowy drogi krajowej DK46 i budowy obwodnicy Złotego Stoku wraz z wpięciem się do projektowanej drogi ekspresowej S8, na węźle, który będzie znajdować się w gminie Bardo.

Przygotowanych zostało siedem możliwych wariantów realizacyjnych, z których trzy przebiegają przez teren naszej gminy. Mając na względzie konieczność jak najszerszego poinformowania mieszkańców – w tym właścicieli terenów, przez które przebiegać może w perspektywie droga – przesłane zostaną do mieszkańców sołectwa Ożar ankiety z prośbą o ich wypełnienie. Dla pozostałych mieszkańców tym tematem zainteresowanych ankiety do pobrania będą znajdować się na stronie internetowej projektu https://dk46-obwodnicazlotegostoku.pl/akcje-informacyjne/,  oraz w punkcie informacyjnym UM.

Zaznaczone na mapie poglądowej warianty W3, W4 i W5 przebiegają przez tereny miny Kamieniec Ząbkowicki a sama obwodnica Złotego Stoku jest wariantem W2.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki wyraża stanowisko, że najbardziej właściwym jest zrealizowanie wariantu W2, czyli samej obwodnicy sąsiedniego miasta. Na odcinku do spięcia nowego przebiegu drogi krajowej 46 z projektowaną drogą ekspresową S8 przedstawione warianty przebiegające przez teren gminy Kamieniec Ząbkowicki muszą być dogodne dla mieszkańców sołectwa Ożar. W tym celu powinny umożliwiać wpięcie już istniejących dróg do planowanej obwodnicy i dalej skomunikowanie jej z nową arterią komunikacyjną, jaką ma być droga ekspresowa S8. Powstanie w ten sposób bezpośrednie drogowe połączenie dla mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki ze stolicą województwa dolnośląskiego.

Grafika: pixabay.com