.Rok temu pisałem, że jesteśmy w przełomowej chwili dla całej naszej wspólnoty lokalnej. Do tej zmiany, jaka zapisze się w historii Gminy, przygotowywaliśmy się od wielu lat.

Nie brakowało trudnych etapów, ale na całej drodze wielu ludzi pracowało nad tym, aby status gminy miejsko-wiejskiej otworzył przed kamienieckim samorządem nowe szanse rozwoju. Teraz jesteśmy już na tej drodze i uczynimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać sprzyjające nam okoliczności.

Dwanaście miesięcy temu Kamieniec Ząbkowicki stał się miastem, a nasz samorząd uzyskał status gminy miejsko-wiejskiej. Ten czas wykorzystaliśmy najlepiej, jak można było, aby wzmacniać więzi społeczne i zasobność gminy. Dziękuję wszystkim Osobom, Instytucjom i środowiskom, które w 2021 roku sprzyjały Gminie Kamieniec Ząbkowicki. Obyśmy w roku 2022 kontynuowali to, co buduje dobro wspólne w naszej lokalnej wspólnocie i w całej Polsce. Zapraszam do krótkiego spaceru przez czas minionego roku 2021 – pisze burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.