Z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego odebrałem w Warszawie akt nadania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. Rok 2021 powitamy jako miasto i jako gmina miejsko-wiejska. To jest powód do naszej wspólnej dumy.

Jesteśmy w przełomowej chwili dla całej naszej wspólnoty lokalnej. Do tej zmiany, jaka zapisze się w historii Gminy, przygotowywaliśmy się od wielu lat. Nie brakowało trudnych etapów, ale na całej drodze wielu ludzi pracowało nad tym, aby status gminy miejsko-wiejskiej otworzył przed kamienieckim samorządem nowe szanse rozwoju. Teraz jesteśmy już na tej drodze i uczynimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać sprzyjające nam okoliczności.

  • Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przychylność i osobiste zainteresowanie sprawami Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Dziękuję Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi za stałą i konsekwentną pomoc w szukaniu rozwiązań służących mieszkańcom naszej Gminy.
  • Dziękuję Panu Posłowi Marcinowi Gwożdziowi i Panu Senatorowi Aleksandrowi Szwedowi za wsparcie i otwartość w rozmowach na temat tego, co ważne dla Kamieńca Ząbkowickiego.
  • Dziękuję Panu Wojewodzie Jarosławowi Obremskiemu i Panu Wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko za systematyczny kontakt i wiele praktycznych gestów pomocy dla kamienieckiego samorządu.
  • Dziękuję Paniom i Panom radnym Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki obecnej i poprzednich kadencji, którzy przysłużyli się inicjatywie uzyskania praw miejskich i nadal pracują dla dobra wspólnego naszego samorządu.
  • Dziękuję Pracownikom Urzędu Gminy, ekspertom i wszystkim osobom, które wspomagały mnie w tym wieloletnim wysiłku na rzecz podniesienia prestiżu, wzmocnienia stabilności i otwarcia nowych szans rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Dziękuję przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Kamieniec Ząbkowicki za okazywane wielokrotnie wsparcie w tej i wielu innych ważnych dla nas sprawach. Właśnie dobro Państwa i nasza wspólna przyszłość były i są nadal inspiracją dla dalszej pracy.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki