W ramach Konkursu Rosnąca Odporność, którego celem było premiowanie gminy, która osiągnie najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy sierpnia a 31 października 2021 r. Gmina Kamieniec Ząbkowicki zajęła 3 miejsce w powiecie ząbkowickim.

Nagrodą za zajęcie 3 miejsca jest 250 000 zł. Laureat Konkursu przeznacza Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Organizatorem Konkursu był Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2191).