Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej sięgającej 5 MW ruszy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Pod koniec maja br. w ogłoszonym rozstrzygnięciu drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, nasza gmina otrzymała 15 026030,48 zł na wybudowanie gminnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 megawatów. Instalacja będzie zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta (w kierunku sołectwa Suszka). Jest już gotowa dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę dla tego zadania. Suma zgromadzonych już na ten projekt środków oznacza, że na to zadanie przeznaczonych zostanie ok. 20 milionów złotych.

Dzięki realizacji tego projektu staniemy się gminą samowystarczalną energetycznie! Pokrywając wszystkie nasze potrzeby w zakresie energii, będziemy mogli sprzedawać w trybie hurtowym energię, co rocznie pozwoli nam uzyskiwać dodatkowe przychody do budżetu Gminy rzędu 2 mln zł rocznie. Z tych środków planujemy wdrożenie kolejnych programów prospołecznych związanych między innymi z dopłatami dla najbardziej potrzebujących mieszkańców do zużywanej energii – zapowiada burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.