We wrześniu 2016 roku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II uczestniczyli w konkursie „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”.

Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych. Rodzaje produktów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, w szczególności owoców, warzyw, produktów zbożowych pełnoziarnistych.

Zadaniem uczestników Konkursu było wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej  ukazującej, że zdrowe produkty żywieniowe to ważny element zdrowego stylu życia. Prace konkursowe zostały ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: pan dyrektor Szkoły Arkadiusz Albrecht, pani Małgorzata Wilk, pani Aneta Fiedeń i pani Karolina Przybylska. Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

  • I miejsce  – praca w wykonaniu Weroniki Szymczak z klasy VI,
  • II miejsce  – praca w wykonaniu Hanny Stuglik i Natalii Tadeuszów z klasy IV,
  • III miejsce  – praca w wykonaniu Jessiki Ciborowskiej i Konrada Nowaka z klasy V.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu zwycięska praca zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Konkursu, którego wyniki zostaną ogłoszone 17 października 2016 roku.

Samorząd Uczniowski pod opieką pani Alicji Walerian i pani Teresy Gembary dziękuje wszystkim uczestnikom Konkursu za zaangażowanie w wykonanie prac konkursowych, kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu oraz pomysłowość.