Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie kontrolne, którego celem będzie ocena jakości danych pozyskanych w zakończonym niedawno Narodowym Spisie Powszechnym. Udział w badaniu jest obowiązkowy a ankieterzy skontaktują się tylko z wylosowanymi respondentami.

Wyniki badania kontrolnego, które zostaną przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. spisanych mieszkań, mają ocenić jakość pozyskanych w spisie danych oraz pomóc udoskonalić przyszłe spisy i badania reprezentacyjne. Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym.

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Badaniu kontrolnemu nie będą podlegać:

  • mieszkania zamieszkane wyłącznie przez cudzoziemców,
  • osoby małoletnie,
  • osoby bezdomne,
  • obiekty zbiorowego zakwaterowania (OZZ),
  • pomieszczenia niebędące mieszkaniami,
  • osoby spisane poza granicami Polski,
  • mieszkania w budynkach bez numeru mieszkania,
  • mieszkania zbadane wielokrotnie tj. kilkoma metodami.

Badanie realizowane będzie wyłącznie telefonicznie, ankieterzy będą dzwonić z numeru: 228288888.

Ankieterzy, których tożsamość będzie można zweryfikować na stronie internetowej spis.gov.pl oraz na infolinii 22 279 99 99, kontaktować się będą wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88. Pozyskane przez ankieterów dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Przypomnijmy, że Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończył 30 września. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kraju spisało się 95% Polaków. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.