Trwają prace renowacyjne w dwóch zabytkowych świątyniach na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Ich podjęcie było możliwe dzięki wsparciu, jakiego udzieliła Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim zdecydowała się na prace konserwatorskie i restauratorskie ambony w kościele parafialnym. Ten element wystroju jednej z największych w Polsce świątyń pocysterskich został wykonany w 1710 r. przez Christophera Königera. Na gruntowną i trwającą obecnie renowację ambony samorząd przeznaczył 45 000 zł, które są wkładem w środki zgromadzone przez parafię.

Z kolei 20 000 zł przekazano na roboty budowlane związane z elewacją kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Byczeniu. Tu również mieszkańcy zebrali analogiczną kwotę, dzięki czemu systemem gospodarczym jest prowadzona gruntowna odnowa zewnętrznych ścian świątyni. Wcześniej obiekt został zabezpieczony przed wilgocią. Po zakończeniu robót profesjonalnie odrestaurowany będzie obraz patrona świątyni widoczny na jej  absydzie. Odnowiony też zostanie mur otaczający kościółek.

Przypomnijmy, że w toku są również rozległe prace zabezpieczające i konserwatorskie w obrębie Pałacu Marianny Orańskiej. Na realizowane tam roboty samorząd na początku br. otrzymał kolejne dwie dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 1 050 000 zł.