Największy projekt, którego celem jest poprawa jakości środowiska w Gminie Kamieniec Ząbkowicki przechodzi w fazę realizacji. Wartość inwestycji to 12 milionów złotych.

Ta kwota jest przeznaczona na realizację trzech etapów budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Kłodzkiej, Wileńskiej, Wąskiej Krzyżowej, Placu Kościelnego, Złotostockiej Ząbkowickiej, Paczkowskiej i terenów towarzyszących, jak również spięcia ul. Kolejowej z ul. Skorolecką. Inwestycja będzie realizowana przez konsorcjum trzech firm i powinna zakończyć się do końca bieżącego roku. Tym samym cała aglomeracja miasta Kamieniec Ząbkowicki zostanie w 100% skanalizowana.

Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które w różnych momentach przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy realizować to trudne, ale jakże potrzebne zadanie. Szczególną podziękowania kieruję do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i do Pana Ministra Michała Dworczyka za tak ogromne środki, które w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przyznane naszemu nowego miastu – dodaje burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.