.Zmarł Marian Ziemczonek – przez ostatnie lata aktywności zawodowej bardzo zaangażowany w pracę na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przeszedł drogę zawodową od 1976 roku pracując najpierw PBK Dzierżoniów, następnie w Elektrotechnicznej Spółdzielni Inwalidów w Ząbkowicach Śląskich, Społem CZSS. W 1982 roku wszedł na drogę pracy w instytucjach administracji publicznej. Najpierw w Urzędzie Gminy Ciepłowody, po czym w strukturach Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, gdzie był powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

W 2012 roku Marian Ziemczonek włączył się w budowanie dobra wspólnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Ostatnich osiem lat swojej pracy zawodowej przyczyniał się swoją rzetelną pracą i osobistym oddaniem do rewitalizacji Pałacu Marianny Orańskiej.

W jednej z ostatnich naszych rozmów Pan Marian mówił wprost, że były to najpiękniejsze lata jego pracy zawodowej, bo uczestniczył w wielkim dziele odbudowy jednego z najcenniejszych zabytków w Polsce. Przykładał niezwykłą troskę do każdego szczegółu tych prac i na co dzień żywo interesował się wszystkim, co rozwijało naszą Gminę.

Świętej pamięci Marian Ziemczonek pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci, jako człowiek bogaty w wiedzę i praktyczne doświadczenie, pracowity, pogodny i niezwykle serdeczny w relacjach międzyludzkich. Bliskim i przyjaciołom Zmarłego przekazuję wyrazy współczucia.

Niech spoczywa w pokoju!

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki  

Uroczystości Ostatniego Pożegnania śp. Mariana Ziemczonka odbędą się w sobotę 12 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w kościele parafialnym pw. św. Anny, a następnie na cmentarzu komunalnym w Ząbkowicach Śląskich.