.Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. J. Twardowski

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Pani Ireny Stygi, chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Odeszła od nas Koleżanka, Nauczycielka, z którą spędziliśmy wiele lat w murach szkolnych. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna ciepła i życzliwości, choć wspólny czas, który był nam dany, był zbyt krótki. Trudno nam  zaakceptować fakt, że Pani Ireny  nie ma  już wśród nas. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 1

w Kamieńcu Ząbkowickim