.Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci

Składamy serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie oraz wszystkim Bliskim z powodu śmierci

Pana Marka Błażejewskiego,

łącząc się w tym ogromnym smutku  razem z Wami

 proszę przyjąć nasze najszczersze kondolencje.

 Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi, 
Młodzież i Rodzice
Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza

w Kamieńcu Ząbkowickim