. Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla Państwa Felicji i Adama Wołyńskich

z powodu śmierci

CÓRKI

składają

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim