Wiadomość o śmierci śp. Ireny Stygi bardzo dotknęła wiele osób. Pani Irena odeszła po długiej i ciężkiej chorobie, która pokonała osobę pełną życia i radości.

Świętej pamięci Pani Irena Styga była wieloletnim pracownikiem oświaty w Gminie Kamieniec Ząbkowicki. Służyła wiedzą, doświadczeniem i dobrocią wielu pokoleniom dzieci i młodzieży. Była też niezwykle odpowiedzialnym urzędnikiem oddanym sprawom kamienieckiej oświaty, która była dla Pani Ireny nie tylko dziedziną pracy zawodowej, ale życiową pasją.

W imieniu mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, szczególnie w imieniu samorządu i własnym składam wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom śp. Ireny Stygi. Wierzę głęboko, że trwać będzie wdzięczność i pamięć o Pani Irenie.

Niech spoczywa w pokoju!

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki