W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wójt Marcin Czerniec odebrał wczoraj promesy dotacji, które Gmina Kamieniec otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie 6 018 124,14 zł w obu transzach zasili projekty inwestycyjne podejmowane przez nasz samorząd.

W drugiej turze programu Gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzymała 5 093 253,14 zł. Z tej puli wybudowane będą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej. Przygotowana jest już dokumentacja i po przetargu inwestycja ruszy na początku 2021 e. Projekt obejmuje ul. Ząbkowicką do końca, część ul. Kłodzkiej, ul. Złotostocką do końca, pl. Kościelny, ul. Krzyżową, ul. Kolejową z połączeniem z ul. Mostową to obejmuje przyznane dofinansowanie.

Gmina będzie dążyć do pozyskania kolejnych środków, aby zakończyć kanalizowanie Kamieńca – tj. ul. Kłodzkiej do końca, ul. Wileńskiej i ul. Paczkowskiej.