10 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się drugie zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczył wójt Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy: Marta Syposz, Dominik Krekora, Lucjan Koper i Arkadiusz Smędzik oraz 36 mieszkańców sołectwa Pomianów Górny. Sołtys Pani Jadwiga Kopacz złożyła sprawozdanie z mijającej kadencji, a Przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Wiesław Ostenda podziękował za współpracę oraz przekazali zebranym rozliczenie opłat za użytkowany sprzęt. Wiodącym tematem była dyskusja na temat wprowadzenia funduszu sołeckiego w 2016 r.

Sołtysem została ponownie wybrana Pani Jadwiga Kopacz.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Aneta Podgórska,
  2. Anna Szempruch,
  3. Wiesław Ostenda – Przewodniczący Rady Sołeckiej.