Nasza Gmina rozpoczęła prace nad Społecznym Planem Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego – # Dekarbonizacja2030 – na lata 2021 – 2027. W Planie zawarte będą projekty, które zrealizujemy wykorzystując środki Unii Europejskiej zawarte w   Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

To są środki, które służyć będą łagodzeniu skutków odejścia od węgla i będą pomagać w stworzeniu czystej i przyjaznej dla środowiska nowoczesnej gospodarki. Chcemy, aby ten Plan tworzony był przez mieszkańców naszej Gminy, z ich udziałem i dla ich dobra.

W skład zespołu, który opracowuje Plan wchodzą przedstawiciele gmin z pięciu powiatów subregionu wałbrzyskiego i powiatu kamiennogórskiego, przedsiębiorcy, naukowcy, ekolodzy. Zapraszamy Mieszkańców naszej gminy do udziału w tworzeniu Planu oraz do dyskusji, na co przeznaczyć środki z FST:

  • dopłatę do wymiany pieców węglowych,
  • finansowanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych,
  • likwidację kotłów węglowych w ciepłowniach,
  • zakup ekologicznego transportu publicznego z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru,
  • finansowanie działań badawczych i innowacji oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii, służących rozwojowi nowoczesnej gospodarki;
  • pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy i podnoszenie ich kwalifikacji, aby byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

A może macie Państwo inne propozycje, na co przeznaczyć te środki? Głosy mieszkańców naszego subregionu są bardzo ważne dla społecznego zespołu przygotowującego Plan Sprawiedliwej Transformacji. Wszystkie pomysły zgłoszone przez Państwa zostaną przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad SPST SW.

Zapraszamy do zgłaszania pisemnie Państwa pomysłów, na adres mailowy: fst@dekarbonizacja2030.pl  do 16 listopada br.