Na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki można już zapoznać się z przebiegiem obrad komisji resortowych Rady Gminy, jakie miały miejsce w grudniu ubiegłego roku.

Zachęcam do obejrzenia video-protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 15 grudnia 2015 r. W porządku obrad znalazło się m.in. dyskusja nad projektem budżetu gminnego na 2016 r. oraz podsumowanie prac tej komisji w minionym roku kalendarzowym.

Przedstawiam także relację video z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Czlonkowie tej komisji obradowali 16 grudnia 2015 r. Przedmiotem posiedzenia był m.in.: wykaz niezagospodarowanego mienia komunalnego będącego w zasobie Urzędu Gminy i administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ponadto omawiany był projekt budżetu naszej Gminy na 2016 rok.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła swoje posiedzenie 17 grudnia 2015 r. Poza dyskusją nad projektem budżetu Gminy na 2016 rok, w porządku obrad zapisano kwestie organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poza tym komisja zajmowała się planem swojej pracy. Zachęcam do zapoznania się z przebiegiem posiedzenia i pracą radnych.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki