Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na swoim ostatnim posiedzeniu zajmowała się m.in. działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Kultury.

Chcąc zapoznać się z przebiegiem prac komisji, która obradowała 16 marca 2016 r. można obejrzeć zapis video dostępnemu na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki