.„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”.

Czasy mamy bowiem niełatwe i słowa jednego z Ojców Niepodległości Marszałka Józefa Piłsudskiego, choć twarde, brzmią dzisiaj z nową mocą. W XXI wieku, w roku 2020 – patriotyzm ma oblicze tych, którzy różnoraką służbą ratują życie i zdrowie, Polek i Polaków codziennie pracujących na rzecz dobra wspólnego, osób oddanych społecznej pracy w wielu sferach życia publicznego. Temu właśnie zawdzięczamy wszystko to, co buduje naszą nadzieję na pomyślną przyszłość Polski.

Życzmy sobie wzajemnie, aby dzisiaj nikomu z nas nie zabrakło wiary w lepsze jutro w naszym wspólnym domu, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Bernadeta Chodasewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki