Trzeci już film prezentujący wspólny dorobek naszej lokalnej społeczności. Sołectwo Starczów pięknie położone i z perspektywami na rozwój, ale też gniazdo rodzinne oraz miejsce realizowania planów w dziedzinie rolnictwa i przedsiębiorczości.

Starczów to wieś położona na północny wschód od Kamieńca Ząbkowickiego, tuż przy linii kolejowej Wrocław – Międzylesie. Pod koniec XIX wieku wieś została siedzibą okręgu administracyjnego wraz z urzędem stanu cywilnego. W latach 1873-1874 koło wsi poprowadzono linię kolejową Wrocław – Kłodzko. W tym samym czasie zbudowano istniejącą do dziś drogę prowadzącą z Ziębic do Kamieńca Ząbkowickiego.

W ostatnim czasie pełną modernizację przeszedł budynek świetlicy wiejskiej wraz z pozostałymi pomieszczeniami. Wykonano nowe utwardzenie z kostki brukowej na terenach wokół świetlicy oraz remizy strażackiej. Trzy drogi dojazdowe zostały pokryte nową nawierzchnią asfaltową. Zbudowano oraz odbudowano przepusty pod drogami wiejskimi oraz odmulono ciek wodny. Wykonano przyłącze wodociągowe do cmentarza parafialnego. Zmodernizowano oświetlenie uliczne na nowoczesne typu LED. Na terenie sołectwa rozmieszczono trzy przystanki autobusowe. Ponadto wykonano dokumentacje pod kolejne inwestycje na terenie sołectwa.

Zapraszamy do oglądania!