Gmina Kamieniec Ząbkowicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu jest wsparcie uczniów z Gminy Kamieniec Ząbkowicki poprzez zapewnienie im warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 59 261,40 zł. Zakupiono 24 laptopy, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim – 14 laptopów oraz do Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim – 10 laptopów, a następnie trafiły one do najbardziej potrzebujących uczniów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.