W maju br. dwukrotnie radni obradowali w ramach połączonych komisji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 maja 2016 r. jako tematykę obrad przyjęło kwestie: funkcjonowania oświetlenia ulicznego w 2015 r. oraz planowanych na rok bieżący modernizacji tej sieci. Drugim tematem była informacja o stanie realizacji tegorocznego budżetu naszej Gminy po pierwszym kwartale. Drugie posiedzenie odbyło się 23 maja 2016 r. W porządku obrad ujęto tematykę dotyczącą stanu dróg śródpolnych, rowów i cieków wodnych.

Oglądając obie relacje video na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki można przybliżyć sobie tok pracy naszych radnych.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki