Zakończyła się rekonstrukcja stolarki okiennej w sali jadalnej, przyziemiu i kaplicy Pałacu Marianny Orańskiej.

Nowe, majestatyczne, pięknie wykończone okna zabezpieczają i nadają nowego charakteru ważnym pomieszczeniom Pałacu Marianny Orańskiej. To efekt realizacji projektu „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I”. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I” w Pałacu Marianny Orańskiej zrekonstruowano zewnętrzną i wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową sali jadalnej i pomieszczeń poniżej oraz stolarkę okienną kaplicy.

Zadanie nie było łatwe. Okna w sali jadalnej i pomieszczeniach poniżej mają ponad 8 metrów wysokości! Ramy okien wykonane zostały z drewna meranti. Drewno tego egzotycznego drzewa jest solidne i wytrzymałe, ma wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przy realizacji rekonstrukcji zadbano o szczegóły: w oknach zamontowano mosiężne klamki, a okna zwieńczone są pięknymi szprosami. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, okna w kaplicy pałacowej mają wewnętrzne szyby w kolorze kobaltowym! Nadaje to pomieszczeniu szczególnego charakteru.

Koszt całego zadania wyniósł 1 945 927,12 zł, z czego aż 1 303 919,14 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do odwiedzin i zobaczenia na własne oczy efektów prac!