Myśli i uczucia każdej i każdego z nas obracają się wokół budowania małej ojczyzny. Codziennie spotykamy się tu i pracujemy dla wspólnego dobra.

Zobaczmy w krótkiej etiudzie filmowym walory krajobrazowe Kamieńca Ząbkowickiego i jego szczególny akcent, jakim jest Pałac Marianny Orańskiej.