W czwartek 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 23. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29.03.2016 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Spółki ZWiK w Nowej Rudzie za rok 2015.
 4. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 • w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy,
 • w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowego zakładu budżetowego,
 • w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Infrastruktury  i Budownictwa o uruchomienie w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka), relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko- Nysa- Katowice- Kraków
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso,
 • w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
 • w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka