Obwieszczenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 j.t.) oraz na podstawie Uchwały nr XLII/255/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zgodnie § 3 Uchwały nr XLII/255/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku konsultacje z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzone zostaną w formie otwartych spotkań, organizowanych oddzielnie na terenie każdej miejscowości Gminy w budynkach użyteczności publicznej.

Zgodnie z powyższym podaję informacje o dacie i miejscu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, wchodzących w skład Gminy Kamieniec Ząbkowicki:

 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa DOBOSZOWICE rozpoczną się dnia 15.04.2015 roku, o godz. 16.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Doboszowice 94.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa SUSZKA rozpoczną się dnia 17.04.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Suszka 26.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa BYCZEŃ rozpoczną się dnia 20.04.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Środowiskowej, Byczeń 18.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa SŁAWĘCIN rozpoczną się dnia 22.04.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Sławęcin 17.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa STARCZÓW rozpoczną się dnia 30.04.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Środowiskowa, Starczów 47.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa CHAŁUPKI rozpoczną się dnia 04.05.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Chałupki 8.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa KAMIENIEC II rozpoczną się dnia 06.05.2015 roku, o godz. 16.00 Zespół Szkół nr 2 Hala Sportowa, ul. Szkolna 10, Kamieniec Ząbkowicki
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa TOPOLA rozpoczną się dnia 05.2015 roku, o godz. 16.00 w budynku Świetlicy Środowiskowej, Topola 21.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa ŚREM rozpoczną się dnia 13.05.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Śrem 34.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa OŻARY rozpoczną się dnia 15.05.2015 roku, o godz. 16.00 w budynku Świetlicy Środowiskowej, Ożary 32.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa SOSNOWA rozpoczną się dnia 18.05.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Sosnowa 40.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa POMIANÓW GÓRNY rozpoczną się dnia 19.05.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Pomianów Górny 10.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa MROKOCIN rozpoczną się dnia 20.05.2015 roku, o godz. 17.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej, Mrokocin 33.
 • Konsultacje z mieszkańcami sołectwa KAMIENIEC ZĄBKOWICKI I rozpoczną się dnia 21.05.2015 roku, o godz. 17.00 Hala Sportowa przy Gimnazjum Publicznym, ul. Zamkowa 4, Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie z § 4 Uchwały nr XLII/255/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku poszczególne spotkania będą kończyć się jawnym głosowaniem wśród osób, które wezmą udział w konsultacjach, nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statusu miasta.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

( – ) Marcin Czerniec

PRAWA MIEJSKIE_ulotka

PRAWA MIEJSKIE_ulotka_b