Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Do sprzedaży wykazano:

  • Zarządzeniem Nr 101/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 557/15,
  • Zarządzeniem Nr 103/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 531/26,
  • Zarządzeniem Nr 105/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 648,
  • Zarządzeniem Nr 107/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 45.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.04.2020 roku do dnia 12.05.2020 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

#