Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 496.
  • Zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony  w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Młyńskiej 1/1,

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 22.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.