PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA

https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

·      IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

·      ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf

  • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

·      ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf

PODATEK ROLNY

·      IR-1 Informacja o gruntach

https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

·      ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

·      ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

·      ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

PODATEK LEŚNY

·      IL-1 Informacja o lasach

https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

·      ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf

·      ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

·      ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf