W piątek 24 stycznia 2020 r. o godz.10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury (Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 27) odbędzie się 15. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku.
  3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2019.
  4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2019.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernadeta Chodasewicz