Msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, korowód dożynkowy alejami parkowymi i obrzędy chleba na błoniach – tak w największym skrócie przebiegły niedzielne uroczystości gminnego święta plonów w Kamieńcu Ząbkowickim. Później był czas na prezentacje i ośpiewanie koron dożynkowych ze wszystkich sołectw, ogrodów działkowych i pszczelarzy. Wieczór upłynął w atmosferze bardzo dobrej zabawy.

Uroczystą dziękczynną liturgię koncelebrowali ojciec Emanuel Żak – franciszkanin z Kłodzka oraz ksiądz dziekan Wojciech Dąbrowski – proboszcz kamienieckiej parafii. Wspólną modlitwę z udziałem delegacji wszystkich sołectw oraz działkowców i pszczelarzy uświetnił swoim śpiewem chór pod dyrekcją Jadwigi Adamskiej, a tonacje muzyczne w świątyni, a także podczas korowodu i obrzędów chleba nadawała Orkiestra Dęta z Kamiennika pod batutą kapelmistrza Aleksandra Słoninki. Ojciec Emanuel w okolicznościowej homilii barwnie malował obraz polskiego chłopa i apelował o to, by praca na roli nie przestawała być służbą pełnioną przez rolników. Zwracał też uwagę, że ich ciężka praca zasługuje na najwyższy szacunek. Wieńce dożynkowe poświęcił ksiądz dziekan, który również na zakończenie Mszy św. dziękował za modlitewną jedność.

Po przejściu długim korowodem na kamienieckie błonia, wszyscy uczestnicy uroczystości dożynkowych odśpiewali Rotę, a następnie starostowie dożynkowi, czyli Pani Barbara Borodenko i Pan Edward Majocha wręczyli bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki włodarzowi gminy. W tym geście uczestniczyli także: przewodniczący rady gminy Dominik Krekora, radna Bogusława Tokarz – sołtys Kamieńca Ząbkowickiego 1 oraz przewodniczący rady sołeckiej Jan Włoch. Wójt Marcin Czerniec w krótkim wystąpieniu dziękował rolnikom za ich owocną i żmudną pracę. Jednocześnie wyraził nadzieję, że cała społeczność kamienieckiej gminy nadal będzie zjednoczona wokół wspólnych celów, a owocem tej wspólnoty w kolejnych latach będą następne podejmowane i realizowane projekty i plany na rzecz rozwoju gminy. Głos zabrali także goście ceremonii, w tym ks. dziekan Wojciech Dąbrowski oraz Tomasz Krzeszowiec, który przekazał treść listu ministra Michała Dworczyka – szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dalszej części obrzędów, wójt oraz starostowie dożynkowi i inne zaproszone osoby dzieliły się dożynkowym chlebem ze wszystkim obecnymi na kamienieckich błoniach. Trwało także ośpiewanie koron dożynkowych i prezentacje wszystkich sołectw, a także działkowców i pszczelarzy. Doskonała atmosfera trwała do późnego wieczora, gdy licznie obecni mieszkańcy i goście Kamieńca Ząbkowickiego mogli wspólnie spędzić czas na dobrej zabawie.