Ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego poświęcone było planom organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Debata dotyczyła również przebiegu prac rewitalizacyjnych w obrębie Pałacu Marianny Orańskiej i założenia parkowego. Udostępniony na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki zapis obrad, które odbyły się 19 maja 2016 r. umożliwia zapoznanie się z tymi informacjami.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki