Można już obejrzeć relację video z VI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 stycznia 2015 r. Obrady dotyczyły przede wszystkim sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy za 2014 r.

Ważnym zagadnieniem podczas głosowań było przyjęcie uchwały o likwidacji szkoły podstawowej w Doboszowicach z oddziałem przedszkolnym i utworzenia w jej miejsce filii przedszkola Zespołu Szkół Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim. Warto przypomnieć, że jeszcze w ubiegłej kadencji Rady były czynione starania dotyczące dołączenia szkoły w Doboszowicach do Zespołu Szkół Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim bez konieczności jej likwidacji. W relacji, jaką udostępniamy w tym miejscu można zapoznać się z przebiegiem dyskusji na temat placówki w historycznym jej ujęciu i z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz prawnego.