Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyło się 20 grudnia 2016 r.

Tematem obrad był m.in. wykaz niezagospodarowanego mienia komunalnego znajdującego się w administrowaniu Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz działania związane z tym mieniem planowane na najbliższe lata. Poza tym omawiano projekt budżetu gminnego na rok 2017 i plan pracy komisji na 2017 rok.

Poprzez zapis zamieszczony na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki możemy sobie uprzystępnić przebieg tego spotkania.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki