Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  

  • Zarządzeniem Nr 373/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 453/12.
  • Zarządzeniem Nr 376/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 250/3.
  • Zarządzeniem Nr 377/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 250/6.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.11.2019 roku do dnia 28.11.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.