• Zarządzeniem nr 316/2023 z dnia 18.12.2023 wykazano do dzierżawy część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 61.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.12.2023 r. do dnia 08.01.2024 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.