Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 229/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Wąskiej 5a/7.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.07.2019 roku do dnia 16.08.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.