Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

  • Zarządzeniem Nr 325/2019 z dnia 17 października 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Młyńskiej 6/5,
  • Zarządzeniem Nr 326/2019 z dnia 17 października 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Mrokocin nr 33/4.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 17.10.2019 r. do dnia 07.11.2019 r. oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.