Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.  

  • Zarządzeniem Nr 371/2019 z dnia 06 listopada 2019 r. wykazano do zamiany nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 163/2.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.11.2019 roku do dnia 27.11.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.