Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone rokrocznie 11 listopada, upamiętnia odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 roku – po 123 latach zaborów. Zostało ono ustanowione w 1937 roku, zniesione w 1945 roku i przywrócone w roku 1989.

Wyrazem naszej radości był apel, w którego przygotowanie aktywnie włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Zabkowickim, a szczególnie klasy VI b i VII pod kierunkiem pań: Alicji Nowakowskiej i Dagmary Szymczak. Jak zawsze w obchodach Narodowego Święta Niepodległości uczestniczył nasz poczet sztandarowy pod opieką pani Alicji Walerian.

Piękna akademia, która odbyła się 8 listopada 2019 r., przede wszystkim miała ukazać tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających dzień 11 listopada 1918 roku. W skrócie opisano sytuację polityczną kraju, jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie klas starszych recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne: „Taki kraj”, „Ojczyzno ma”, „Czarna sukienka”, „Niepodległa, niepokorna”, O mój rozmarynie”, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

O godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego i tym samym włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu”.

Uczestnicząc corocznie w obchodach Narodowego Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzień ten dla nas i wielu innych Polaków jest lekcją patriotyzmu i historii. Dziękujemy wszystkim, którzy walczyli za naszą wolność, ciesząc się z tego, że żyjemy w wolnym kraju i możemy bez przeszkód uczyć się, pracować i tworzyć lepszą przyszłość naszej Ojczyzny.