Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim dba o wszechstronny rozwój uczniów i wspiera rodziców w rozwijaniu talentów swoich dzieci. Uczymy w sposób nowoczesny łącząc naukę i zabawę, dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Przekłada się to nie tylko na dydaktykę, ale też potrafimy zauważyć talenty uczniów i wspólnie z rodzicami wspieramy ich wysiłki i determinację w zdobywaniu i poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności.

Tak było w przypadku uczennicy klasy IV a Nikoli Łuczak, która otrzymała wyróżnienie w eliminacjach regionalnych rejonu wałbrzyskiego VII Dolnośląskiej Gali Talentów.

Nikola od pierwszej klasy tańczyła i występowała w zespole teatralnym, którym opiekowała się Pani Grażyna Mikulska, talent muzyczny rozwijała pod kierunkiem Pani Bogumiły Pietrusewicz. Trenuje w Szkole Gimnastycznej „Gracja”, a także w Klubie Tanecznym „Aktan”. Bierze udział w licznych konkursach i zawodach, również ogólnopolskich, w których zajmuje czołowe miejsca. Bardzo aktywnie włącza się w życie szkoły. Nikola to uczennica wszechstronnie uzdolniona, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, wybitną inteligencją, a przede wszystkim zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości i pasji oraz dużą wrażliwością społeczną. Ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia. Odczuwa niepokój poznawczy, umie oderwać się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, współpracować w grupie, ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów, nie boi się nowych wyzwań. Charakteryzują ją: ciekawość, dociekliwość, aktywność poznawcza, myślenie analityczne, spostrzegawczość, trafność obserwacji, logiczne myślenie, wrażliwość. Jej szeroki wachlarz zainteresowań, dużo umiejętności pokazała na VII Dolnośląskiej Gali Talentów w swoim występie artystycznym który zatytułowała „Cała Ja”. Do współpracy zaprosiła kolegę Mateusza, który jest jej partnerem w tańcu towarzyskim.

Wszechstronny rozwój i sukcesy Nikoli to wspólna praca dziewczynki, która godzi liczne dodatkowe zajęcia z nauką i udziałem w wielu konkursach; nauczycieli i rodziców, którzy chętnie współpracują ze szkołą.