Astronomia królowała w umysłach i wyobraźni młodzieży, gdy kamienieckie szkoły odwiedziły panie astronom mgr Barbara Cader-Sroka i dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz.

Stało się to tak, gdyż podczas wakacji Pani Lidia Jagoda – nauczycielka fizyki, miała możliwość zgłosić nasze obie kamienieckie podstawówki do akcji „Wizyty astronomów w szkole” i obie szkoły zakwalifikowały się do takich odwiedzin. Każda z pań astronom przygotowała prelekcję dostosowaną tematyką i formą do odbiorców. Mgr Cader-Sroka spotkała się z uczniami klas VI zarówno w Szkole Podstawowej Nr 1 jaki i w Zespole Szkół Nr 2, zaś dr hab. Molenda-Żakowicz z uczniami klas VII i VIII.

Prelekcja dla uczniów młodszych, pt. „Tajemnice kosmosu”, zawierała podstawowe wiadomości o Układzie Słonecznym i galaktyce, w której mieszkamy, czyli Drodze Mlecznej. Uczniowie zapoznali się z bezpiecznymi metodami obserwacji Słońca i tym, co można zobaczyć na nocnym niebie tak gołym okiem (Księżyc, planety Układu Słonecznego, bliskie, jasne gwiazdy) jak i przez teleskopy (odległe obiekty niebieskie i inne galaktyki). Uczniowie zapoznali się także z historią badań kosmosu i zrozumieli, jak wielkiego postępu technicznego dokonaliśmy jako ludzkość w XX i XXI wieku.

Prelekcja dla uczniów starszych, pt. „Życie pozaziemskie”, prezentowała współczesny stan wiedzy dotyczący możliwości istnienia życia pozaziemskiego, postaci, które mogłoby ono przybierać oraz badań, które prowadzimy, aby takie życie odkryć. Wprowadzone zostały nowe pojęcia, które wiążą się ściśle z tymi badaniami, czyli, np. astrobiologii, jako nowej dziedziny nauki, egzoplanety (planety poza słonecznej), czyli planety, która obiega gwiazdę inną niż Słońce, ekosfery (strefy habitacyjnej), czyli obszaru wokół gwiazdy, w którym na planetach może istnieć woda w stanie ciekłym, oraz paradoksu Fermiego, czyli faktu, że pomimo ogromnej liczby potencjalnie możliwych do zasiedlenia światów, wciąż nie nawiązaliśmy kontaktu z żadnymi kosmitami.

Panie prowadzące zadawały pytania, za poprawne odpowiedzi nagradzały uczniów drobnymi upominkami. Każde ze spotkań zawierało również rozmowy z uczestnikami. Na koniec uczniowie podziękowali paniom słodkim upominkiem i zrobili wspólne zdjęcie.