W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II przed Świętami Bożego Narodzenia został zorganizowany kiermasz, którego mottem przewodnim były słowa patrona św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Uczniowie przekazali na kiermasz artykuły bezpośrednio związane z tradycją bożonarodzeniowego święta. Część symboli Bożego Narodzenia wykonali na lekcjach techniki i plastyki oraz na zajęciach świetlicowych, a część samodzielnie w domu.

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do organizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia oraz zakupili ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne. Pozyskane pieniądze zostaną tradycyjnie już przeznaczone na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.”

Samorząd Uczniowski / Szkolny Klub Wolontariatu